(044) 537-1579

 ГОЛОВНА  БУДІВНИЦТВО  БУДЛIЦЕНЗIЯ  ОХОРОНА ПРАЦІ  САНЕПІДНАГЛЯД  ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА  ПЕРСОНАЛЬНИЙ  ПОШУК
 

Каталог нормативних документів України з санітарно-епідеміологічного нагляду

 

 

«НОРМАТИВ™ PRO» рекомендований для нормативного забезпечення закладів держсанепідслужби МОЗ України, інших установ та організацій, зокрема суб'єктів підприємницької діяльності, які у межах своєї компетенції повинні виконувати вимоги санітарного законодавства листом Центральної СЕС № 03/921 від 06.05.08.

 

 

 

«База даних нормативної, законодавчої і довідкової документації з санітарно - епідеміологічного нагляду» є зареєстрованим об'єктом авторського права.

 

Загальні питання

   Медичні огляди

Гігієна

   Комунальна гігієна

Планування і забудова населених місць

Проектування, будівництво та експлуатація житлових будинків, підприємств коммунально-побутового обслуговування, установ освіти, культури, відпочинку, спорту.

Питна вода і водопостачання населених місць

Водовідведення населених місць, санітарна охорона водоймищ

Атмосферне повітря і повітря закритих приміщень, санітарна охорона повітря

Ґрунт, очищення населених місць, побутові і промислові відходи, санітарна охорона ґрунту

Фізичні фактори навколишнього природного середовища

Стан здоров'я населення в зв'язку зі станом навколишнього природного середовища та умовами проживання населення

   Гігієна праці

Проектування, будівництво, реконструкція та експлуатація підприємств

Технологічні процеси, сировина, матеріали і устаткування, робочий інструмент

Підприємства окремих галузей промисловості, сільського господарства, зв'язку

Фізичні фактори виробничого середовища (шум,вібрація,освітленість, мікроклімат, неіонізуючі випромінювання та інші).

Хімічні чинники виробничого середовища

Біологічні чинники виробничого середовища

Фізіологія праці та ергономіка

Засоби колективного і індивідуального захисту

Стан здоров'я працюючих у зв'язку зі станом виробничого середовища

   Гігієна харчування

Раціональне харчування

Харчові продукти і харчові добавки

Тара, посуд, упакування, устаткування та інші види продукції, що контактує з харчовими продуктами

Підприємства харчової і переробної промисловості (технологічні процеси, сировина)

Підприємства торгівлі

Підприємства громадського харчування

Стан здоров'я населення у зв'язку зі станом харчування

   Гігієна дітей і підлітків

Дитячі дошкільні установи

Шкільні установи

Професійно-технічні, середні спеціальні навчальні заклади

Дитячі позашкільні установи, літні оздоровчі установи

Дитяче харчування

Гігієна праці дітей і підлітків

Предмети дитячого асортименту

Стан здоров'я дітей і підлітків в залежності від середовища існування та результатів життєдіяльності

   Гігієна та епідеміологія на транспорті

Повітряний транспорт

Водний транспорт

Автомобільний транспорт

Залізничний транспорт

   Радіаційна гігієна

Іонізуюче випромінювання, радіаційна безпека

Природна радіоактивність

Джерела іонізуючого випромінювання в медицині

Джерела іонізуючого випромінювання в народному господарстві

Атомна енергетика і промисловість

Радіоактивні відходи, утилізація, знешкодження, захоронення

Стан здоров'я населення і працюючих у зв'язку з впливом іонізуючого випромінювання

   Гігієна і токсикологія пестицидів, полімерних та синтетичних матеріалів

Пестициди і агрохімікати

Полімерні та синтетичні матеріали

Епідеміологія

   Профілактика інфекційних хвороб

Кишкові інфекції

Інфекції дихальних шляхів

Кров'яні інфекції

Інфекції зовнішніх покривів

Віл-інфекція

Внутрішньолікарняні інфекції

   Профілактика паразитарних хвороб

   Імунопрофілактика інфекційних хвороб

Вакцинопрофілактика

Медичні імунобіологічні параметри

   Санітарна охорона території

   Дезинфектологія

Дезінфекція

Дезинсекція

Дератизація

Стерилізація

Дезинфекційні засоби і технології

   Стан здоров'я населення у зв'язку з впливом мікробіологічного фактора

Методи контролю

   Хімічні фактори

   Біологічні і мікробіологічні фактори

   Фізичні фактори

   Загальні питання по методах контролю

Держсанепіднагляд

   Организація Держсанепіднагляду

   Інформатизація Держсанепіднагляду

   Економіка Держсанепіднагляду

   Ресурси Держсанепіднагляду

Ветеринарія

 

 
 
Copyright © 2006-2017 НВО "Норматив". All rights reserved.