(044) 537-1579

 ГОЛОВНА  БУДІВНИЦТВО  БУДЛIЦЕНЗIЯ  ОХОРОНА ПРАЦІ  САНЕПІДНАГЛЯД  ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА  ПЕРСОНАЛЬНИЙ  ПОШУК
 

Професійна нормативно-правова бібліотека «Норматив pro» - комплексне забезпечення галузі нормативною документацією
Стаття в журналі "Промислове будівництво та інженерні споруди" №1 2008 року

 

 

Журнал "Промислове будівництво та інженерні споруди" №1 2008 року (титульна стор.)

 

 

 

стор. 44

 

 

 

стор. 45

 

 

При помітному зростанні об'ємів будівництва досить гостро постає проблема подальшого комлексного забезпечення галузі нормативною документацією за допомогою сучасного, зручного і надійного засобу. Важливо підкреслити необхідність саме комплексності та повноти рішення з нормативного забезпечення, яка надає можливість найповніше, найбільш самодостатньо та грамотно представити нормативами кожен окремий напрям будівельної діяльності. Лідером цього сегмента ринку, безумовно, є нормативно-правова бібліотека "Норматив pro".

 

Нормативно-правова бібліотека "Норматив pro" - це високотехнологічне комплексне рішення "преміум класу" щодо забезпечення нормативною, законодавчою і довідковою документацією державних, контролюючих органів, установ або фірм чи підприємств. До її складу входять сучасне програмне забезпечення та найповніша галузева нормативна база документів в електронному виді. Нормативна база складається з чотирьох окремих розділів: будівництво, охорона праці, санепідемнагляд, пожежна безпека. Кожний розділ найбільш повно покриває потреби відповідної галузі в нормативній документації. Актуалізація інформації нормативної бази проводиться щоденно.

 

Основними користувачами електронної нормативної бібліотеки "Норматив pro" є проектні організації, архітектурні майстерні, дослідні інститути, великі промислові підприємства, міністерства та держкомітети, державні, в т.ч. і контролюючі, установи. Практично всі підприємства, що вважаються "гігантами індустрії", є користувачами нормативної бази "Норматив pro" в тому чи іншому обсязі.

 

Використання професійної нормативно-правової бібліотеки "Норматив pro" рекомендовано листом Міністерства будівництва, архітектури і житлово-комунального господарства України №11/9-500 від 28.04.2007 р.

 

На "Норматив pro" отриманий позитивний висновок від секції з питань технічного регулювання у будівництві науково-технічної ради Мінбуду.

 

Впровадження електронної нормативної бази серед суб'єктів підприємництва, підприємств, установ і організацій рекомендоване органами державного нагляду листом Держпромгірнагляду № 03/3638 від 12.07.2006 р.

 

Нормативна база з будівництва та виробництва будівельних матеріалів містить документи будівельної галузі в цілому, документи щодо промисловості будівельніх матеріалів, проектування, технологій будівництва, ціноутворення, якості, а також нормативи з багатьох іншіх питань, що пов'язані з будівництвом. У переліку документів - закони, державні норми, в т.ч. ДБН та СНиП, стандарти, включаючи будівельні ДСТУ Б та чинні радянські ГОСТ та ОСТ, відомчі норми та норми проектування (ВСН, ВНТП), керівні документи, посібники та багато інших нормативних документів.

 

Також нормативна база містить найповнішу підбірку кошторисних нормативних документів: ресурсні елементні кошторисні норми, відомчі кошторисні норми, збірники цін тощо. Окремо структуровані накази Мінрегіонбуду за декілька останніх років, листи, рішення науково-технічної ради, офіційні роз'яснення.

 

До нормативної бази додані нормативні документи інших міністерств та установ, що співпадають з тематикою розділу та сприяють найповнішому розкриттю питання. Це деякі документи з охорони праці, державні стандарти на будівельну продукцію та засоби виробництва, роз'яснення інших установ, відомчі нормативні документи тощо, що мають безпосереднє відношення до будівництва.

 

Нормативна база структурована кількома авторськими класифікаторами з урахуванням вимог ДБН А 1.1-1-93 "Система стандартизації та нормування у будівництві. Основні положення" (та його додатка "Схема класифікації нормативних документів України в галузі будівництва"), Державного класифікатора "Український класифікатор нормативних документів" та офіційних щорічних переліків чинних нормативних документів у галузі будівництва. Розробка структуризації для "Норматив pro" була проведена таким чином, щоб можна було найбільш самодостатньо та грамотно представити нормативами кожен окремий напрям будівельної діяльності або діяльності з виробництва будівельних матеріалів.

 

Всі документи з бази "Норматив pro" містять розширену інформацію. Публікуються найповніші відомости про документ, включаючи реквізити прийняття, затвердження, історію, коментарі, зміни, відміни, перехресні посилання на документи, надається інформація про наявність в офіційних переліках та реєстрах, посилання на документи, що їх заміняють тощо. Всі зміни статусу документа (відміни, зміни) або інформації про нього постійно відслідковуються та відображаються в нормативній базі. Також постійно відслідковується поява нових нормативних документів, які оперативно додаються до бази.

 

"Норматив pro" характеризується високою якістю оновлення нормативної бази, адже будь-яка нормативна база має цінність для практичної роботи тільки якщо вона актуалізована. Користування застарілими нормативами є дуже небезпечним, особливо в будівельній галузі.

 

Якщо точніше використовувати технічні поняття, в даному випадку "оновлення" - це не доставка блоків оновлень у прямому розумінні цього поняття, а постійна синхронізація нормативної бази користувача шляхом її актуалізації! через інтернет. Щодня додаються нові документи і вони доступні для роботи користувача одразу після їх появи в основній нормативній базі. Для тих користувачів, які не мають інтернет, передбачене оновлення на компакт-дисках.

 

На цей час нормативна база бібліотеки "Норматив pro" нараховує біля двадцяти тисяч документів. Точну цифру вираховувати не має сенсу, тому що це абсолютно "віртуальний" параметр. Кількість файлів або позицій бази даних не відображає реальної ситуації. Для потреб статистики загальну кількість документів можна дуже значно завищити штучно. Але, навіть без штучного завищення статистики, "Норматив pro" містить найбільшу в Україні кількість діючих нормативів та стандартів із будівництва, які систематизовані для практичної роботи фахівців. Аналіз та тестування нормативної бази "Норматив pro" показав, що відсоток документів, що не використовуються на практиці, є мінімальним.

 

Перевірка на легальність показала, що і норматина база "Норматив pro", і програма мають повну ліцензійну чистоту і є ліцензійним продуктом. Авторські права на "Базу даних нормативної законодавчої та довідкової документації у сфері будівництва" офіційно підтверджені державним авторським свідоцтвом. Також підтверджені авторські права на нормативні бази з охорони праці, пожежної безпеки, санітарно-епідеміологічного нагляду та на програмне забезпечення "Норматив pro". Це знімає можливе питання щодо нелегітимності використання нормативної бази як стороньої авторської розробки.

 

Аналіз позицій "Норматив pro" на ринку забезпечення будівельної галузі нормативними документами. "Норматив pro" розроблено як нормативне забезпечення "преміум класу". Це передбачає застосування більш жорстких стандартів функціювання та забезпечення документами. Подібний підхід накладає досить суворі обмеження, що не дозволяють знижувати загальний рівень програми, обслуговування та самої нормативної бази. Детальний аналіз українського ринку забезпечення нормативами в електронному виді свідчить, що "Норматив pro" є безперечним лідером цього сегмента. Вона має сучасну програмну оболонку, створену з включенням прогресивних високотехнологічних рішень із врахуванням санітарних та ергономічних вимог.

 

У теперішній час таких можливостей щодо повноти нормативної бази, частоти та якості її оновлення, наявності інформації про кожний документ не має ніхто з операторів ринку забезпечення будівельною нормативною документацією, крім "Норматив pro", який рекомендований двома державними органами: Мінрегіонбудом і Держпромгірнаглядом. Це серйозна ознака визнання якості державою.

 

Крім цього, цінова політика "Норматив pro" є набагато вигіднішою, ніж функціонування аналогів від інших виробників.

 

Про організацію розробника. Створенням і обслуговуванням програмного забезпечення та електронної нормативної бази "Норматив pro" займається колектив висококваліфікованих фахівців науково-виробничого підприємства "Інтерукраїна-софт" на чолі з науковим керівником проекту к.т.н. Власюком Т.І. за участю Київського експертно-технічного центру.

 

У рамках виконання ухвал Кабінету Міністрів України фахівці НВПП "Інтерукраїна-софт" розробили, впровадили і підтримують ряд державних проектів із створення і обслуговування електронних баз даних, серед них "Єдиний реєстр дозволів", "Український реєстр об'єктів підвищеної небезпеки" та ін.

 

НВПП "Інтерукраїна-софт" є лідером на ринку технічної нормативної і довідкової документації в електронному виді, підтримує такі відомі інтернет-проекти, як document.org.ua - найбільший будівельний портал України, norinatiu.com.ua -найбільший портал з промислової нормативної документації, dnop.com.ua - головний портал України з питань охорони праці.

 

Д.В.Зеркалов, системний аналітик головного навчально-методичного центру Держпромгірнагляду, к.т.н.

 

 

© Промислове будівництво та інженерні споруди, 2008, № 1

 

 
 
Copyright © 2006-2017 НВО "Норматив". All rights reserved.